CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

BENEFICII (de ce este necesar să apelăm la un broker de asigurare)

O poliţă de asigurare reprezintă un contract legal, care uneori, abundă în termeni legislativi şi tehnici şi care, uneori, necesită mult timp pentru citirea tuturor clauzelor acestuia. Prin urmare, înaintea semnării oricărui fel de contract, trebuie să cunoasteţi amănunţit conţinutul şi caracteristicile acestuia. Uneori, o poliţă ieftină, foarte avantajosă, poate costa mult, în cazul unui accident sau a unei daune. De aceea, consultarea unui broker de asigurare este esenţială pentru evaluarea profesională a riscurilor pe care le acoperă, în raport cu valoarea poliţei.