CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

DESPRE NOI

 • PREZENTARE
 • ORGANIGRAMA
 • SERVICII

Vigilent Broker Asigurări este o companie de brokeraj în asigurări din Cluj-Napoca în cadrul Universității ”Babeș Bolyai”.

Deși suntem nou intrați  pe piața de brokeraj din România , nu suntem neinițiați!
Societatea Vigilent Broker este formată  dintr-o echipă de oameni tineri , dar cu studii postuniversitare în domeniul asigurărilor , fiind așadar pregătiți  să punem la dispoziția clienților noștri toate cunoștințele acumulate în domeniul asigurărilor până în prezent, cu promisiunea de a ne perfecționa și de a ne adapta permanent la acest mediu.

Serviciile oferite de compania noastră cuprind, pe lângă asigurarea propiu-zisă, intermediere între clienți și unele dintre cele mai renumite companii de asigurare de pe piața românească, consiliere și asistență.

Misiunea noastră

Misiunea Întreprinderii Simulate VIGILENT Broker Asigurări este de a dezvolta servicii profesionale şi inovatoare în domeniul asigurărilor oferind astfel clienţilor noştri consultanţa necesară unei alegeri competitive a soluţiilor de asigurare. Totodată, creşterea profitabilă şi sustenabilă a companiei noastre este benefică atât pentru asociaţi, clienţi cât şi pentru angajaţi.

Viziunea noastră

Ne-am angajat să ne consolidăm poziţia de lider pe piaţa de profil din România prin profesionalismul de care dăm dovadă şi prin promovarea unei politici orientate permanent către client. Dorim ca prin punerea la dispoziţia clienţilor noştri a ofertelor de asigurare adecvate situaţiilor specifice să reuşim construirea unei relații cu clientul de tip ''parteneriat'' la cel mai înalt nivel al eticii.

Valorile noastre

Activităţile noastre se desfăşoară într-o strânsă legătură  cu valorile în care credem. Cele cinci valori esenţiale, care constituie fundamentul afacerii I.S. VIGILENT Broker Asigurări sunt:

 • parteneriat și loialitate: dezvoltarea de relații pe termen lung cu clienții prin responsabilitate și beneficii reciproce;
 • transparenţă: folosirea cunoştiinţelor şi a aptitudinilor necesare unor rezultate transparente;
 • învățare continuă și flexibilitate: performanța și adaptarea continuă la schimbările ce apar în mediul de afaceri sunt surse ale dezvoltării și execelenței noastre profesionale

Activitatea noastră constă în

 • Identificarea nevoilor de asigurare la momentul oportun;
 • Consultanță pentru găsirea celor mai bune soluții de asigurare pentru fiecare client în parte;
 • Gestionarea contractelor încheiate pe parcursul derulării lor;
 • Asistență în cazul producerii riscului asigurat.

 

      organigrama

Caracteristica principală a serviciilor oferite este cea de consultanţă, prin care în baza discuţiilor avute cu clientul şi a informaţiilor furnizate de acesta, înţelegând activitatea desfăşurată de firmă sau grupul de firme din care face parte, concepem un program de asigurare care să răspundă cel mai bine nevoilor de protecţie ale clientului.

Programul de asigurare :

 • este format din mai multe linii de asigurare / tipuri de poliţe sau poate fi o singură poliţă care va conţine toate liniile de asigurare convenite cu clientul pentru protecţia prin asigurare dorită : de ex. asigurări de bunuri, avarii şi furt auto, RCA, cargo, răspundere civila etc.;
 • are o perioada unică de asigurare(de ex 01.01.11 - 31 12.11). În cazul în care pe perioada de derulare a programului de asigurare, este necesară introducerea de bunuri în asigurare, ele vor fi cuprinse în acte adiţionale la programul iniţial şi vor fi introduse în asigurare pe perioada rămasă, în condiţiile negociate;
 • se negociază global cu asigurătorii conveniţi cu clientul. S-a demonstrat în mai multe cazuri că analizând şi negociind global asigurările unei companii /grup de companii, liniile de asigurare păguboase pentru asigurători (casco/ RCA / asigurare buchet la autovehiculele de transport marfă), pot fi anihilate de celelalte componente ale programului de asigurare în calculul de rată a daunei companiei / grupului şi astfel rezultatul negocierii poate fi cel mai bun;
 • duce la obţinerea celei mai bune oferte (preţ mai bun şi condiţii de asigurare mai avantajoase), deoarece pe lângă volumul mai mare de prime negociate, având în vedere negocierea globală a ofertelor de asigurare, în cele mai multe cazuri situaţia a permis negocierea direct în centrala asigurătorilor, cu rezultate în consecinţă. Negocierea globală cu centrala asigurătorului se pune în practică prin încheierea poliţelor local, pentru a avea un răspuns prompt şi operativ în caz de daună;
 • permite eficientizarea activităţii Dvs. legată de activitatea de asigurare a bunurilor şi activităţilor firmei / grupului de firme. Echipa noastră se va ocupa de emiterea conform solicitării Dvs a documentelor de către asigurători;
 • permite o mai bună planificare a plăţilor cu primele de asigurare pe care urmează să le efectuaţi (am evita astfel situaţii intâlnite în practică în care pentru a achita rate aferente asigurărilor de bunuri şi avarii şi furt auto se efectuau pâna la 60 plăţi, alternativa este de a achita o rată globală lunară – 12 plăţi sau trimestrială – 4 plăţi, la o data convenită);
 • permite obţinerea de rezultate bune la negocierile de reînnoire.

 

Serviciile oferite clienţilor noştri în calitate de brokeri de asigurare sunt următoarele:


Analiza şi identificarea riscurilor

Prin analiza complectă a fluxurilor de intrări şi ieşiri, a activităţii desfăşurate – procese tehnologice, a bunurilor care intră în patrimoniu, a personalului folosit, vom identifica riscurile la care activitatea Dvs. se expune şi care în cazul producerii unor evenimente nefericite pot provoca pagube sau pot genera cereri de despăgubire care pot afecta buna desfăşurare / continuare a afacerilor.
Pentru administrarea acestor riscuri soluţiile existente pe piaţă sunt :

 • transfer către o companie de asigurare prin PROGRAMUL DE ASIGURARE (sunt riscurile asigurabile);
 • management intern prin măsuri de prevenire (sunt riscurile neasigurabile).

Asistenţa pe perioada asigurării în cazul producerii de evenimente asigurate.

 • vom comunica procedura de urmat în caz de daună, persoanele de contact de la companiile de asigurări;
 • vom asigura realizarea constatării daunei la locaţia indicată în cazul în care nu este posibilă deplasarea Dvs. la asigurător;
 • vom acorda asistenţă în vederea completării corecte / complete a dosarului de daună;
 • vom acorda asistenţă în vederea soluţionării corecte a dosarului de daună;
 • vom interveni pentru negocieri în cazurile în care acest lucru se impune;
 • vom propune măsuri de limitare a pagubelor / expunerii la risc în viitor.

Propunerea / negocierea programului de asigurare.

 • Programul de asigurare reprezintă soluţia de asigurare propusă în baza identificării riscurilor asigurabile din etapa anterioară.
 • Negocierea se va face cu asigurători cu o bună reputaţie pe piaţă şi stabiliţi de comun acord.
 • Oferta comparativă de asigurare va fi prezentată în vederea analizării şi respectiv deciziei de plasare.
 • Poliţele de asigurare/programul de asigurare se va emite conform deciziei Dvs.

Administrarea portofoliului de asigurări.

 • vom colecta informaţiile (solicitate de asigurători) necesare negocierii ofertelor;
 • vom pregăti la timp poliţele de asigurare şi respectiv actele adiţionale, conform deciziei Dvs.;
 • vom aviza în scris cu privire la ratele de primă de asigurare scadente;
 • vom pregăti analize şi situaţii la cerere sau în vederea reînnoirii la timp şi conform instrucţiunilor transmise de Dvs.

Avantaje şi costuri.

 • beneficiaţi de serviciile unui specialist în asigurări care prin experienţa în domeniu, va acţiona ca reprezentant al intereselor Dvs. Orice altă persoană care acţionează pe piaţă (agent de asigurare, inspector de asigurare) va avea ca primă sarcină respectarea indicaţiilor date de compania pe care o reprezintă;
 • vom asigura confidenţialitatea informaţiilor la care avem acces;
 • nu vom genera costuri suplimentare legate de derularea poliţelor de asigurare. Comisionul transferat de către asigurători pentru activitatea de administrare pe care o desfăşurăm, este inclus în primele de asigurare (sub forma cheltuielilor fixe generate de inspectorii de asigurare sau comision acordat agenţilor de asigurare);
 • pentru activitatea de analiză şi identificare a riscurilor se va discuta de la caz la caz.