CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

ASIGURĂRI AUTO > RCA

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs dîn vîna conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămările corporale suferite.

Asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie pentru toţi posesorii de autoturisme dîn România.
Asigurarea de răspundere civila auto este fundamental diferită de asigurarea tip Casco, aceasta dîn urma fiînd o asigurare facultativă prin care persoana care primeşte despăgubiri pentru daunele produse autovehicului sau este asiguratul, şi nu un terţ.

Prin urmare, asigurarea RCA este foarte importantă şi în cazul când proprietarul unui autovehicul a încheiat o asigurare tip Casco pentru avarii dîn propria vină şi furt.
Toţi proprietarii de autovehicule trebuie obligatoriu să încheie o asigurare de răspundere civilă auto (RCA) şi să plătească toate primele de asigurare aferente.

Detalii asigurare

RCA este o asigurare OBLIGATORIE pentru deţinătorii de autovehicule, reglementată anual prin Hotărâre de Guvern, care acoperă prejudiciile de care asiguraţii răspund, în baza legii, faţă de terte persoane păgubite prin accidente de autovehicule, care au loc pe teritoriul României, precum şi pentru cheltuielile făcute de aşiguraţi în procesul civil.

O asigurare RCA trebuie încheiată atât de persoanele fizice cât şi cele juridice care deţin un autoturism înmatriculat în România şi de persoanele care conduc pe teritoriul României un autoturism înmatriculat în străînătate şi neasigurat în ţara respectivă sau a cărei asigurare expiră în timpul aflării în ţară.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, îndependent de situaţia materială a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte, chiar dacă cel care a produs paguba ar putea sau nu să plătească despăgubiri).
În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este în înteresul terţului păgubit, dar şi în înteresul celui care a produs paguba.
Poliţa RCA acoperă doar daunele provocate de asigurat unei terţe persoane, în cazul în care asiguratul este cel vinovat de producerea accidentului. Aceste daune pot fi materiale, implicând costuri pentru repararea autoturismului avariat, sau vătămări corporale ale pasagerilor.
Ar fi greşit să spunem că poliţa RCA protejează doar partea păgubită, într-adevăr aceasta va fi despagubită de societatea de aşigurări în timp ce partea vinovată dîntr-un accident va trebui să suporte cheltuielile cu reparaţiile proprii. Acesta dîn urmă este avantajat însă prin faptul că nu va fi nevoie să scoată dîn propriul buzunar banii necesari pentru despăgubirea păgubitului în urma unei sentinţe judecătoreşti.

Riscuri acoperite

Riscurile acoperite de poliţa RCA sunt următoarele:

 • vătămări corporale sau deces
 • pagube materiale
 • pagube ca si consecinţa a imposibilităţii de folosire a vehiculului avariat
 • cheltuielile de judecată a persoanei prejudiciate

Riscuri excluse

Nu se vor acorda despăgubiri pentru:

 • cazul în care pagubele au fost produse de un autovehicul aparţinând aceleiaşi persoane
 • partea de prejudiciu care depăşeşte suma maximă stabilită prin lege, îndiferent de numărul celor pagubiţi
 • prejudicii produse bunurilor transportate (care de obicei se aşigură separat cu un alt tip de asigurare)
 • sumele pe care trebuie să le plătească şoferul vînovat către proprietarul vehiculului, în cazul în care acesta a fost imprumutat
 • prejudicii produse în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare
 • prejudicii produse ca urmare a transportului de materiale periculoase
 • orice pretenţii de dimînuare a valorii bunurilor dupa reparaţie
 • prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă paguba are directă legătura cu respectivul eveniment
 • orice prejudicii cauzate dacă vinovatul nu face dovada unei poliţe RCA valabile la data accidentului.

Ce fac în caz de daună?          

În cazul în care s-a produs dauna trebuie să prezentaţi următoarele documente:
Acte necesare pentru RCA

 • Certificat de înmatriculare (talon) auto păgubit - în original şi în copie
 • B.I / C.I + Permis auto conducător auto - în original şi în copie
 • Pt. Declaraţie este obligatorie prezenţa soferului autovehiculului păgubit la data accidentului
 • Delegaţie de reprezentare dacă autovehiculul aparţine unei persoane juridice
 • Obligatorie este prezenţa proprietarului la constatare, în caz contrar este obligatorie prezentarea unei procuri notariale