CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Detalii asigurare

Asigurarea de răspundere civila legală, acoperă compensarea şi costurile pe care asiguratul trebuie să le plătească în favoarea unei alte părţi, pentru daunele suferite de partea respectiva din cauza asiguratului.

Riscul acoperit prin asigurarea de răspundere civilă îl reprezintă pericolul la care este expus patrimoniul Asiguratului din cauza producerii unor prejudicii terţelor persoane din culpa proprie, din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat să răspundă potrivit legii ori cauzate de lucruri şi animale aflate în paza judiciara a Asiguratului sau de ruina edificiului.

Obiectul asigurării de raspundere îl prezintă: prejudiciile de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţe persoane (pentru care trebuie să plătească sume cu titlul de dezdăunare şi cheltuieli de judecată) şi cheltuielile efectuate de asigurat în procesul civil.

Prin aceasta asigurare sunt protejate bunurile şi afacerile persoanelor juridice şi sunt oferite sumele necesare compensării materiale pentru prejudiciile suferite de o terţă persoană, necunoscută în momentul încheierii poliţei de asigurare. Astfel încât persoana prejudiciată, terţul, va fi despagubită iar asiguratul îşi poate păstra bugetul neatins, cu condiţia respectării contractului de asigurare şi a plăţii primei solicitate de asigurător.

Riscuri acoperite


Asiguratul acordă despăgubiri pentru:

  • vătămări corporale, inclusiv decesul, suferite de terţe persoane;
  • avarierea / distrugerea bunurilor aparţinând terţelor persoane, ca urmare a unor evenimente produse în timpul de valabilitate a contractului de asigurare;
  • cheltuieli de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecatorească la aceasta;
  • cheltuieli de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la dezdăunare.

Riscuri excluse

  • pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propriile sale vătămări corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri;
  • pretenţiile aferente pagubelor cauzate cu intenţie de către Asigurat sau de către persoanele pentru care Asiguratul răspunde in baza legii;
  • pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere de despăgubire frauduloasă sau care au la baza declaraţii false, rea credinţă, intenţia sau culpa (neglijenţa).

Ce fac în caz de daună?

În caz de accident sau îmbolnăvire neaşteptată, veţi lua urgent legătura cu centrul de alarmă al societăţii de asistenţa turistica ( indicat pe poliţă ) şi veţi furniza datele din poliţa dvs. de asigurare.

Dacă nu aveţi posibilitatea să contactaţi telefonic centrul de asistenţă indicat pe poliţa înainte de a consulta un medic sau de a merge la spital, va trebui să telefonaţi de îndată ce este posibil.

În oricare caz veţi prezenta medicului sau personalului medical poliţa de asigurare.
Pretenţiile de despăgubire trebuie prezentate în scris la societatea de asigurări cel mai târziu în termen de 15 zile de la terminarea tratamentului sau transportului la domiciliul stabil sau, în cazul decesului, după transportarea corpului neînsufleţit/înmormântare.