CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

ASIGURĂRI AUTO > CASCO

Asigurarea Casco înseamnă protecţia unui bun aproape la fel de important în ziua de azi ca şi locuinţa.

Autoturismul a ajuns o necesitate pentru majoritatea oamenilor în ziua de azi iar acesta fiind un bun de preţ trebuie protejat printr-o asigurare auto.

Asigurarea RCA, asigurarea obligatorie de răspundere civilă va despăgubi reparaţiile unei ţerţe părţi şi nu a maşînii proprii în caz că suntem partea vînovată a unui accident. De aceea avem nevoie de o asigurare Casco care va acoperi şi daunele produse autovehiculului propriu în caz de accident şi pe lângă aceasta multe alte riscuri.

Mulţi se conşideră şoferi experimentaţi şi prudenţi, cărora riscul de a provoca un accident este minim, dar trebuie luat în conşiderare faptul că autovehiculul poate fi avariat şi în condiţii ce nu depînd de factorul uman. Asigurarea Casco acoperă daunele provovate de căderi de obiecte, avarii provocate de furtuni, înundaţii, avalanşe, explozii precum şi pagube cauzate de încercarea salvarii autovehiculului sau provocate pieselor în timpul demontării acestora. Asigurarea Casco înclude de cele mai multe ori şi furtul total al autovehiculului precum şi furtul unor părţi componente şi acoperă distrugerile provocate de hoţi în cazul tentativei de furt. 

Detalii asigurare

Asigurarea auto CASCO are ca scop protecţia asiguratului pentru pagubele produse autovehiculului prin avarii şi/sau furt, pe teritoriul României sau în afara acestuia.

Asigurarea se încheie numai pentru riscurile prevăzute în condiţii, cu franşizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevăzute expres în aceasta şi în suplimentele de asigurare. Asigurătorul asigură juridice numite Asiguraţi în schimbul plăţii primelor de către acestea, pentru pagubele produse, ca urmare a întervenirii riscurilor asigurate, autovehiculelor înmatriculate în România, faţă de care acestea au un interes. Autovehiculele trebuie să aibă în momentul încheierii asigurării, înspecţia tehnică valabilă.

În cazul achiziţionării unei poliţe de asigurare Casco, avem multe opţiuni în ceea ce priveşte acoperirea dorită precum şi asigurătorul preferat. Preţul unei poliţe va creşte odată cu riscurile acoperite, vechimea autovehiculului dar şi alţi factori precum vârstă, frecvenţa utilizării autovehiculului, unde este utilizat autovehiculul, în mediul urban sau rural dar şi tipul autovehiculului.

Important de reţinut este faptul că valabilitatea poliţei de asigurare începe la ora 24 a zilei în care se face plata primei prime!

Riscuri acoperite

Avarii:

 • avarii provocate de ciocniri, loviri sau izbiri cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în înteriorul autovehiculului, zgârieri, căderi (în apa, în prăpastie, dîn cauza ruperii podului, etc.), derapări sau răsturnări
 • avarii provocate de încendiu, trăsnet, explozie, ploaie torenţială, grindina, înundaţie, furtuna,     cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren.

Furt:    

 • furtul autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia;
 • pagubele produse autovehiculului ca urmare a tentativei de furt;
 • pagubele produse încăperii în care se afla autovehiculul, ca urmare a furtului sau tentativei de furt prin efracţie;
 • furtul sau distrugerea echipamentului suplimentar al autovehiculului, ca urmare a tentativei de furt.

Riscuri excluse

Nu sunt cuprinse în asigurare şi, deci nu se acordă despăgubiri pentru:

 • pagubele produse pieselor de rezervă, accesoriilor, huselor, prelatelor, carburanţilor, oricăror alte bunuri existente în autovehicul, bunurile personale ale Asiguratului sau ale persoanelor aflate în autovehicul, precum şi pagubele produse echipamentelor suplimentare dacă nu au fost declarate în cererea  chestionar şi cuprinse în asigurare în mod expres;
 • pagubele produse autovehiculelor în timpul participării acestora la întreceri, competiţii sportive sau antrenamente pentru acestea;
 • pagubele produse autovehiculului de:
  • război, învazie, grevă, revoluţie; 
  • confiscare, expropriere, naţionalizare, sechestrare; 
  • explozie atomică, radiaţii; 
  • poluare sau contamînare de orice natură; 
  • cazul în care Asiguratul a procedat la repararea autovehiculului fără aprobarea Asigurătorului, înaînte ca reprezentantul acestuia să efectueze constatarea pagubelor; 

Ce fac în caz de daună?   

În cazul în care s-a produs dauna trebuie să prezentaţi următoarele documente:

Acte necesare pentru CASCO:

 • Certificat de înmatriculare (talon) auto - în original şi în copie
 • B.I / C.I + Permis auto conducător auto - în original şi în copie
 • Poliţa CASCO / În original şi copie
 • Obligativitatea aducerii autovehiculului avariat la centrul de constatare 
 • Delegaţie de reprezentare/imputernicire  dacă autovehiculul aparţîne unei persoane juridice
 • Obligatorie este prezenţa proprietarului la constatare, în caz contrar este obligatorie prezentarea unei procuri notariale.