CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE

Detalii asigurare

Asigurarea medicală de călătorie este recomandat să se încheie înaintea efectuării unei călătorii în afara ţării. Cheltuieliile în cazul unui eveniment nefericit pot fi foarte mari în cazul în care pacientul nu are asigurare medicală. Această poliţă acoperă accidentele, îmbolnăvirile şi în majoritatea cazurilor decesul asiguratului, pe perioada şi în limitele teritoriale înscrise în poliţă.

Multe companii de asigurare oferă asigurarea medicală de călătorie împreună cu alte beneficii sub o denumire generală de asigurare de călătorie.

Aceasta poate include pe lângă riscurile medicale asigurate:

 • pierderea sau deteriorarea bagajelor;
 • costurile suplimentare survenite ca urmare a întârzierii mijlocului de transport;
 • răspunderea civilă privată în străinătate;
 • pierderea sau înlocuirea documentelor;
 • asigurare pentru riscul de anulare a călătoriei;
 • bilete de călătorie anulate din cauza falimentului companiei aeriene, despăgubiri pentru biletele de avion returnate, rambursarea de cheltuieli datorate respingerii la ieşirea din ţară a asiguratului, refuzul companiei aeriene de a îmbarca turistul în cursa de destinaţie.

Riscuri acoperite

 • Tratament ambulatoriu al Asiguratului; Asiguratorul va acoperi costurile aferente tratamentului, ca urmare a unei urgenţe medicale sau a unui accident pentru un interval de maxim 15 zile calendaristice
 • Medicamente şi materiale sanitare prescrise de medic,cu excepţia protezelor; Asigurătorul va acoperi medicaţia pentru un interval de maxim 15 zile calendaristice, ca urmare a unei urgenţe medicale sau a unui accident;
 • Proceduri de diagnosticare stabilite de medic;
 • Spitalizare în măsura în care aceasta:
  • are loc într-un spital
  • se face sub supravegherea directă a unui medic, având la dispoziţia sa facilităţi suficiente de diagnosticare şi terapie;
  • se desfăşoară numai conform metodelor recunoscute din punct de vedere ştiinţific şi testate clinic în acea ţară.
   În acest scop trebuie folosit spitalul din localitatea în care se află Asiguratul sau spitalul din localitatea cea mai apropiată, unde există posibilitatea aplicării tratamentului adecvat. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a acoperi costurile tratamentului în condiţii de spitalizare numai până când starea medical a Asiguratului permite repatrierea pentru continuarea tratamentului adecvat în România.
 • Intervenţie chirurgicală de urgenţă
 • Tratament stomatologic de urgenţă
 • Cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanţă, până la cel mai apropiat medic;
 • Cheltuieli pentru transferul şi tratamentul la o clinică de specialitate,dacă aceasta este solicitată de un medic curant

Riscuri excluse

 • Boli cronice sau afecţiuni pre-existente începerii valabilităţii poliţei
 • Orice costuri în legătură cu diagnosticarea şi /sau tratamentul cancerului,al bolilor cu transmitere sexuală, infectarea cu HIV, SIDA şi consecinţele acestora;
 • Orice evenimente cauzate direct sau indirect de revolte, rebeliuni, revolutii, razboi, etc.
 • Boli sau accidente cauzate direct sau indirect de explozii atomice,radiatii sau infestari radioactive
 • Poluare sau contaminare din orice cauză
 • Orice costuri legate de dereglări mentale sau psihiatrice
 • Orice costuri legate de cure de odihnă sau de recuperare în sanatorii,centre de sănătate etc.
 • Cheltuieli în legătură cu naşterea copilului
 • Reabilitarea şi fizioterapia sau cheltuieli efectuate pentru procurarea,înlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel,a ochelarilor de vedere,inclusiv a lentilelor de contact
 • Examinări de rutină,controale sau verificări medicale
 • Servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului,precum şi intervenţii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amânate până la revenirea în ţară a Asiguratului
 • Medicamente sau tratamente necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplăsării în străinătate,dar care erau cunoscute sau prescrise înainte de începerea călătoriei
 • Orice vătămare cauzată prin automutilare,intenţie de sinucidere sau sinucidere
 • Boli sau accidente pe care persoana asigurată le-a provocat intenţionat sau prin comiterea unei infracţiuni sau ca rezultat al stării de ebrietate ori al consumului de băuturi alcoolice,substanţe halucinogene,produse farmaceutice nerecomandate de un medic
 • Conducerea unui autovehicul pentru care Asiguratul nu deţine permis legal de conducere
 • Implicarea Asiguratului în aviaţie altfel decât ca pasager al unei companii autorizate să efectueze transportul de persoane
 • Boli sau accidente rezultate în urma unor activităţi ce nu corespund cu scopul călătoriei

Ce fac în caz de daună

În caz de accident sau îmblolnăvire neaşteptată, veţi lua urgent legătura cu centrul de alarmă al societăţii de asistenţă turistică ( indicat pe poliă ) şi veţi furniza datele din poliţa dvs. de asigurare.

Daca nu aveţi posibilitatea să contactaţi telefonic centrul de asistenţă indicat pe poliţă înainte de a consulta un medic sau de a merge la spital, va trebui sa telefonaţi de îndată ce este posibil.

În oricare caz veţi prezenta medicului sau personalului medical poliţa de asigurare.

Pretenţiile de despăgubire trebuie prezentate în scris la societatea de asigurări cel mai târziu în termen de 15 zile de la terminarea tratamentului sau transportului la domiciliul stabil sau, în cazul decesului, după transportarea corpului neînsufleţit/inmormântare.