CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

ASIGURĂRI DE ACCIDENTE

Detalii asigurare

Asigurările pentru accidente pot fi încheiate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice, ca poliţe individuale sau de grup.
Această asigurare se recomandă în special acelor persoane care în urma desfaşurării activităţii profesionale sunt expuşi riscului de accidentare, dar şi persoanelor care prin activităţile şi sporturile practicate îşi asumă anumite riscuri ce pot duce la accidentare sau deces.

Asigurarea se încheie numai pentru angajaţii care au contract de munca cu Contractantul. Nu se acoperă accidentele suferite de colaboratorii, vizitatorii etc. aflaţi în incinta societăţii contractante. Angajaţii Contractantului cărora li se desface contractul de muncă, indiferent din ce cauză, pierd calitatea de Asigurat.

Riscuri acoperite

Pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare, se acoperă următoarele: 

 • Decesul Asiguratului ca urmare a unui accident; 
 • invaliditatea permanentă a Asiguratului ca urmare a unui accident; 
 • cheltuieli pentru medicamente şi tratament necesare ca urmare a unui accident.

Asigurarea este valabilă pentru accidentele pe care Asiguratul le suferă în exercitarea ocupaţiei profesionale declarate, precum şi pentru: 

 • accidentele produse ca urmare a circulaţiei bicicletelor, motocicletelor, autoturismelor, mijloacelor de transport de persoane şi bunuri, autocarelor, maşinilor agricole, ambarcaţiunilor de agrement; 
 • accidente rezultate din practicarea sporturilor în calitate de amator; 
 • insolaţii, degerşturi, colaps provocat de caldură sau frig, de la care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza accidentului; 
 • asfixierea prin emanaţie de gaze sau de vapori; 
 • urmările ingerării accidentale de substanţe toxice; 
 • înec; 
 • explozii, prăbuşiri de teren, acţiunea trăsnetului, acţiunea curentului electric; 
 • lovirea, căderea, înţeparea, tăierea; 
 • arsuri; 
 • atacul din partea altei persoane sau a unui animal; 
 • decesul cauzat de o boală infecţioasa acută postraumatică, turbării sau tetanosului; 
 • urmările imediate ale efortului fizic excesiv şi subit determinat de cauze de forţă majoră; 
 • accidentele provocate de funcţionarea maşinilor, aparatelor, uneltelor; 
 • accidentele rezultate în urma acţiunii armelor.

Riscuri excluse

Nu se asigură următoarele:

 • săvârşirea unor fapte penale;
 • urmările bolilor profesionale, ale afecţiunilor psihice, ale bolilor infecţioase cu excepţia turbării şi tetanosului;
 • otrăvirile sau intoxicaţiile cauzate de îngurgitarea de substanţe solide sau lichide, urmările consumului de alcool, droguri, stupefiante sau medicamente;
 • urmările accidentelor provocate de război , invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie;
 • accidentele provocate ca urmare a participării Asiguratului la activităţi sportive profesioniste;
 • accidentele produse prin poluare sau contaminare sau iradieri;
 • operaţiunile submarine, precum şi accidentele aeriene, cu excepţia situaţiei în care Asiguratul calatoreşte ca pasager al unei societăţi de aviaţie recunoscute şi cu autorizaţie legală de funcţionare.;
 • tentativă de sinucidere sau de auto-vătămare a Asiguratului;
 • tratamentele sau investigaţiile medicale pe care Asiguratul le face sau acceptă să se facă asupra persoanei sale;
 • hemoragiile organelor interne sau hemoragiile cerebrale;