CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă al proiectului a inclus un număr de 15.292 de studenţi nivel licenţă și masterat care au finalizat stagiile de practică, 537 de tutori de practică din companii și instituții care au participat la programe de instruire în vederea unei bune coordonări a stagiilor de practică, 6 specialiști formați în domeniul orientării şi consilierii profesionale pentru studenți, 274 de studenți care au beneficiat de servicii de consiliere în carieră.

 

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

Numărul de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă

15.000 15.292

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră

250 274

Numărul tutorilor şi maiştrilor de ucenicie formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă

250 537

Numărul consilierilor formaţi în vederea sprijinirii orientării şi consilierii profesionale

5 6

 

În cei trei ani de implementare (1 noiembrie 2008 – 31 octombrie 2011) au fost înscriși în grupul țintă un număr de 15.432 de studenţi, dintre care 15.292 de studenți au finalizat stagiile de practică finanţate în cadrul proiectului.
Studenţii participanți provin de la 16 din cele 21 de facultăţi ale Universităţii ”Babeș-Bolyai”. La finalizarea stagiilor de practică au fost acordate 14.590 de subvenţii, în cuantum total de 5.674.299 lei. Pentru a recompensa cei mai activi studenți și cele mai performante stagii de practică, s-au acordat 1.906 de premii în cadrul concursurilor organizate de către facultăţile participante în proiect. Cuantumul total al premiilor acordate a fost de 842.340 lei.