CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

rezultate ale proiectului

Situaţia pe facultăţi a studenţilor care au promovat stagiile de practică

Nr. crt.

Facultatea

An univ.
2008-2009
An univ.
2009-2010
An univ.
2010-2011
1.

Matematică şi Informatică

108 207 217
2.

Chimie şi Inginerie Chimică

95 100 79
3.

Biologie şi Geologie

269 222 214
4.

Geografie

751 1110 531
5.

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

110 152 100
6.

Istorie şi Filosofie

162 387 303
7.

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

445 584 345
8.

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

533 568 399
9.

Litere

105 146 118
10.

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

1303 1916 1213
11.

Studii Europene

222 143 120
12.

Sociologie şi Asistenţă Socială

243 317 163
13.

Business

111 361 299
14.

Teologie Ortodoxă

95 84 57
15.

Teologie Reformată

7 61 20
16.

Teatru şi Televiziune

79 72 46

 

TOTAL

4638 6430 4224