CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

rezultate ale proiectului

Situaţia pe facultăţi a studenţilor înscrişi în proiect

Nr. crt. Facultatea An univ.
2008-2009
An univ.
2009-2010
An univ.
2010-2011
1.

Matematică şi Informatică

108 207 217
2.

Chimie şi Inginerie Chimică

95 100 79
3.

Biologie şi Geologie

272 222 214
4.

Geografie

751 1110 531
5.

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

110 152 100
6.

Istorie şi Filosofie

163 387 303
7.

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

497 584 345
8.

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

578 568 399
9.

Litere

115 146 118
10.

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

1317 1916 1213
11.

Studii Europene

223 143 120
12.

Sociologie şi Asistenţă Socială

247 317 163
13.

Business

119 361 299
14.

Teologie Ortodoxă

97 84 57
15.

Teologie Reformată

7 61 20
16.

Teatru şi Televiziune

79 72 46

 

TOTAL

4778 6430 4224