CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

rezultate ale proiectului

Sinteza, pe facultăţi, pentru cei 3 ani de implementare, a actorilor implicaţi în coordonarea stagiilor de practică este următoarea:

  Facultatea An
implementare
Numărul poziţiilor ocupate de Nr. parteneriate de practică
Experţi de practică Responsabili de practică Tutori de practică

Biologie și Geologie

1 3 27 21 16
2 3 28 18 14
3 4 16 9 6
TOTAL 10 71 48 36

Business

1 2 2 21 19
2 2 9 33 30
3 3 8 19 19
TOTAL 7 19 73 68

Chimie și Inginerie Chimică

1 2 5 5 5
2 2 5 5 5
3 3 4 5 5
TOTAL 7 14 15 15

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

1 7 20 155 148
2 11 36 204 182
3 21 29 114 104
TOTAL 39 85 473 434

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

1 3 8 45 39
2 4 10 44 40
3 6 7 29 25
TOTAL 13 25 118 104

Geografie

1 2 6 74 58
2 4 15 74 58
3 6 7 30 27
TOTAL 12 28 178 143

Istorie și Filosofie

1 2 8 24 20
2 2 15 64 55
3 3 15 44 38
TOTAL 7 38 132 113

Litere

1 1 2 12 8
2 1 2 26 23
3 2 3 8 8
TOTAL 4 7 46 39

Matematică și Informatică

1 2 1 37 27
2 2 2 73 59
3 3 2 74 63
TOTAL 7 5 184 149

Psihologie și Științe ale Educației

1 2 7 67 47
2 2 7 60 37
3 4 7 43 24
TOTAL 8 21 170 108

Sociologie și Asistență Socială

1 2 5 34 25
2 2 7 33 29
3 4 3 18 13
TOTAL 8 15 85 67

Știința şi Ingineria Mediului

1 2 7 15 13
2 2 9 6 5
3 3 2 2 2
TOTAL 7 18 23 20

Studii Europene

1 1 0 12 14
2 2 0 7 5
3 2 0 4 2
TOTAL 5 0 23 21

Teatru și Televiziune

1 1 7 14 10
2 1 5 14 11
3 2 6 6 5
TOTAL 4 18 34 26

Teologie Ortodoxă

1 1 2 6 6
2 1 2 5 5
3 2 2 4 4
TOTAL 4 6 15 15

Teologie Reformată

1 1 0 1 1
2 2 0 3 3
3 2 0 2 2
TOTAL 5 0 6 6

TOTAL

147 370 1.623 1.364