CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

rezultate ale proiectului

REZULTATE SINTEZA

 

Situaţia pe facultăţi a indicatorilor de rezultat ai proiectului, pentru cei 3 ani de implementare, este următoarea:


Facultatea
Nr. total
studenţi înscrişi în grupul ţintă
Nr. studenți care au promovat stagiul de practică Nr. total subvenții acordate Cuantum subvenții LEI Nr. total premii acordate Cuantum premii LEI

Biologie și Geologie

708 705 653 168.991 150 58.992

Business

779 771 763 371.750 51 14.910

Chimie și Inginerie Chimică

274 274 274 72.905 44 20.249

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

4.446 4.432 4.288 1.866.395 163 87.766

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

1.545 1.500 1.471 416.350 539 247.627

Geografie

2.392 2.392 2.350 962.760 217 101.339

Istorie și Filosofie

853 852 772 284.139 132 51.430

Litere

379 369 363 134.479 31 12.700

Matematică și Informatică

532 532 527 184.550 160 77.205

Psihologie și Științe ale Educației

1.426 1.374 1.290 522.985 168 72.800

Sociologie și Asistență Socială

727 723 698 254.285 79 37.840

Știința şi Ingineria Mediului

362 362 210 73.100 0 0

Studii Europene

486 485 425 166.440 52 25.100

Teatru și Televiziune

197 197 192 65.825 76 17.087

Teologie Ortodoxă

238 236 226 88.095 25 13.095

Teologie Reformată

88 88 88 41.250 19 4.200

TOTAL

15.432 15.292 14.590 5.674.299 1.906 842.340