CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

noutĂŢi

Conferința de închidere a proiectului „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”

data:
28 octombrie 2011, ora 10:00

locul desfasurarii :
sala Auditorium Maximum (str. M. Kogălniceanu, nr. 3-5)

detalii:
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează vineri, 28.10.2011, ora 10, sala Auditorium Maximum (str. M. Kogălniceanu, nr. 3-5), conferința de închidere a proiectului „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”, proiect implementat pe o perioadă de trei ani, începând cu 1 noiembrie 2008. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Prin activitățile sale, proiectul a dezvoltat capacitatea universității de a coordona stagii de practică care să contribuie în mod real la formarea de competențe de muncă și să faciliteze integrarea studenților pe piața forței de muncă. Luând în considerare toate rezultatele obținute și impactul real pe care stagiile de practică l-au avut atât în rândul studenților, cât și în rândul partenerilor de practică, se poate concluziona că, pe parcursul celor trei ani de implementare, proiectul a facilitat cu adevărat tranziția de la școală la viața activă, punându-se bazele unei platforme validate de organizare a stagiilor de practică la nivelul întregii universităţi.


Intalnirea cu echipa de management a proiectului - pregatirea noului an de stagii de practica

data:
9 februarie 2010

locul desfasurarii :
Sala de Şedinţe a Consilului de Administraţie de la Rectoratul UBB

detalii:
- Calendarul stagiilor de practică în anul universitar 2009-2010
- Documentaţia aferentă stagiilor de practică în cel de-al doilea an de proiect
- Repartizarea bugetului pe facultăţi în cel de-al doilea an de proiect
- Diverse