CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

activitĂŢi proiectului

Graficul activităţilor

 

Anul  1

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

noi

dec

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

1.1 Organizarea echipei si a activitatilor de implementare a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Organizarea intalnirilor dintre membrii echipei de implementare a proiectului de la nivelul institutiei solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Stabilirea detaliata a strategiei de lucru, a rolului si responsabilitatilor fiecarui membru si a echipei de management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Organizarea de campanii de informare a studentilor cu privire la oportunitatile de efectuare a stagiilor de practica in cadrul agentilor economici colaboratori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Derularea unei anchete la nivelul unitatilor economice colaboratoare pentru stabilirea specificului necesarului de forta de munca si a tipului de competente solicitate de catre acestea in domeniul de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Identificarea nevoilor de termen lung ale angajatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Stabilirea strategiei de informare a a studentilor privind oportunitatile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Elaborarea materialelor si procedurii de informare a studentilor, prin implicarea cadrelor didactice si a organizatiilor studentesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Derularea campaniilor de informare a studentilor la nivelul facultatilor din cadrul institutiiei solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Dezvoltarea unui sistem de coordonare a practicii la nivelul universitatii in vederea eficientizarii participarii studentilor la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Stabilirea persoanelor care vor avea rol de coordonatori educationali de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Elaborarea unui program de asistenta dedicat tutorilor, care sa contribuie la formarea si informarea acestora cu privire la gestionarea relatiilor de tutoriat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Instruirea si formarea tutorilor educationali in vederea asistarii de catre acestia a participarii studentilor la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Instruirea tutorilor din cadrul unitatilor de desfasurare a practicii, care vor fi implicaţi în coordonarea si monitorizarea stagiilor de invatare la locul de munca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Stabilirea angajatilor care vor avea rol de tutori in cadrul unitatilor economice/institutiilor cu care facultatile colaboreaza in vederea derularii stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Elaborarea suporturilor de instruire pentru formarea tutorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Derularea programelor de formare a personalului cu rol de tutori in firmele in care se desfasoara stagiile de practica, care vor orienta si monitoriza procesul de învăţare la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Elaborarea de mecanisme si instrumente de monitorizare a activitatii tutorilor care participa la ghidarea studentilor pe parcursul stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Implementarea sistemului de asistare a studentilor in pregatirea pentru practica, care sa urmareasca eficientizarea participarii acestora la stagiile de practica (personalul responsabil de practica de la nivelul fiecarei facultati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Identificarea nevoilor specifice ale grupului tinta de studenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Identificarea studentilor care au nevoie de orientare in vederea participarii la stagiul de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Desfasurarea programelor de asistare, orientare si consiliere a studentilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Coordonarea si organizarea efectuarii stagiilor de practica pentru un numar de 5000 studenti care au in curricula practia profesionala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Stabilirea grupurilor de studenti care vor participa la stagiile de practica in functie de nevoia de competente a agentilor economici si de interesele de cariera a studentilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Asigurarea conditiilor de cazare, transport, diurna, primire a studentilor in unitatile economice/institutiile colaboratoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Derularea stagiilor de practică la firmele cu care s-au semnat conventiile cadru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 Autoevaluarea de catre fiecare student a propriei prestatii in cadrul stagiului de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 Evaluare activitatii studentilor pe parcursul stagiilor de pregătire practică de catre coordonatorii formati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 Elaborarea de rapoarte de catre coordonatorii de practica privind stagiile efectuate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Organizarea sistemului de orientare si consiliere a studentilor in vederea facilitarii tranziţiei de la educatie la viaţa activă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 Stabilirea echipelor de consilieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 Organizarea si derularea programelor de formare a consilierilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Comunicarea si diseminarea informatiilor si rezultatelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1 Diseminarea bunelor practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 Organizarea de campanii de informare si familiarizare a managementului firmelor de pe piata muncii cu privire la avantajele organizarii stagiilor de practica in colaborare cu institutii de invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Monitorizarea integrarii grupului tinta pe piata muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1 Elaborarea procedurii si instrumentelor necesare monitorizarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Derularea anuala a unei anchete prin care sa se urmareasca evolutia procesului de integrare pe piata muncii a studentilor participanti la stagiile de practica din 2 regiuni de dezvoltare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Activitati de formare si informare a membrilor echipei de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Managementul implementarii proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1 Monitorizare si evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2 Raportare si comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Informare si publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul  2

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

noi

dec

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

2.1 Organizarea de campanii de informare a studentilor cu privire la oportunitatile de efectuare a stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Elaborarea materialelor de informare a studentilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Derularea campaniilor de informare a studentilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Implementarea sistemului de asistare si coordonare a participarii studentilor la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Identificarea studentilor care au nevoie de orientare in vederea participarii la stagiul de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Desfasurarea programului de asistare si pregatiriea participarii la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Coordonarea si organizarea efectuarii stagiilor de practica pentru un numar de 5000 de studenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Stabilirea grupurilor de studenti care vor participa la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Asigurarea conditiilor de cazare, transport, diurna, primire a studentilor in unitatile economice/institutii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Derularea stagiilor de practică la firmele cu care s-au semnat conventiile cadru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Autoevaluarea de catre fiecare student a propriei prestatii in cadrul stagiului de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Evaluare activitatii studentilor pe parcursul stagiilor de pregătire practică de catre tutorii formati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Elaborarea de rapoarte de catre consilierii de practica privind stagiile efectuate, pe specializari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Comunicarea si diseminarea partiala a informatiilor si rezultatelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Diseminarea bunelor practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Monitorizarea integrarii grupului tinta pe piata muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Derularea anuala a unei anchete prin care sa se urmareasca evolutia procesului de integrare pe piata muncii a studentilor participanti la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Dezvoltarea de actiuni si strategii inovatoare care sa faciliteze tranzitia absolventilor spre piata muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Activitati de formare si informare a membrilor echipei de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Managementul implementarii proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Monitorizare si evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Raportare si comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Informare si publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul  3

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Exemplu

noi

dec

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

3.1 Organizarea de campanii de informare a studentilor cu privire la oportunitatile de efectuare a stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Stabilirea specificului necesarului de forta de munca si a tipului de competente solicitate de catre unitatile economice/institutii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Elaborarea materialelor de informare a studentilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Derularea campaniilor de informare a studentilor la nivelul facultatilor din cadrul institutiilor beneficiare participante in proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Consolidarea sistemului de tutoriat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Perfectionarea tutorilor in vederea asistarii de catre acestia a studentilor in integrarea in cadrul intreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Aplicarea instrumentelor de monitorizare a activitatii tutorilor si consilierilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Implementarea sistemului de consiliere si asistare a studentilor in pregatirea pentru practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Identificarea studentilor care au nevoie de orientare si asistare in vederea pregatirii prentru viata activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Desfasurarea programelor de asistare pentru eficientizarea participarii studentilor la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Coordonarea si organizarea efectuarii stagiilor de practica pentru un numar de 5000 studenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Stabilirea grupurilor de studenti care vor participa la stagiile de practica in functie de nevoia de competente a agentilor economici si de interesele de cariera ale studentilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Asigurarea conditiilor de cazare, transport, diurna, primire a studentilor in unitatile economice/institutiile colaboratoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Derularea stagiilor de practică la firmele cu care s-au semnat conventiile cadru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Autoevaluarea de catre fiecare student a propriei prestatii in cadrul stagiului de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Evaluare activitatii studentilor pe parcursul stagiilor de pregătire practică de catre tutorii formati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Elaborarea de rapoarte de catre consilierii de practica privind stagiile efectuate, pe specializari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Organizarea sistemului de orientare si consiliere a studentilor in vederea facilitarii tranziţiei de la educatie la viaţa activă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Asigurarea conditiilor necesare activitatilor de consiliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Organizarea si derularea programelor de formare a consilierilor care vor selecta si orienta studentii in vederea participarii la stagiile de practica si a tranzitiei spre viata activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 Evaluare eficientei activitatilor de consiliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Crearea de firme de exercitiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 Formarea firmelor de exercitiu pe diferite tipuri de activitati, utilarea lor cu echipamentele adecvate si cu aplicatiile informatice consacrate in activitatea practica respectiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Elaborarea suporturilor de instruire practica pornind de la activitatile efective  desfasurate in cadrul societatilor comerciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Comunicarea si diseminarea finala a informatiilor si rezultatelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Diseminarea bunelor practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2 Organizarea de campanii de informare si familiarizare a managementului firmelor de pe piata muncii cu privire la avantajele organizarii stagiilor de practica in colaborare cu institutii de invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3 Organizarea de evenimente (cate un workshop la fiecare facultate a solicitantului si o conferinta nationala la care vor fi invitate persoane de la universitati internationale de prestigiu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4 Elaborarea unui ghid de bune practici privind tranzitia studentilor din invatamantul superior la piata muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Monitorizarea integrarii grupului tinta pe piata muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1 Elaboararea procedurii si instrumentelor de monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Derularea anchetei prin care se urmareste evolutia procesului de integrare pe piata muncii a studentilor participanti la stagiile de practica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Activitati de formare si informare a membrilor echipei de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Managementul implementarii proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1 Monitorizare si evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2 Raportare si comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Informare si publicitate